نویسنده = ���������������� ������ �������������� ������ ���������� ����������
چیستی و ماهیت فلسفه اسلامی

دوره 1، شماره 3، آبان 1384

حجت الاسلام سید اسحاق حسینی کوهساری