نویسنده = ����������������������� ������������
امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 65-83

معصومه سالاری‌راد؛ امیرعباس علی‌زمانی