نویسنده = رضا گندمی نصرآبادی
تعداد مقالات: 4
1. تأملی بر چیستی اختیار از منظر سازگارباوری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 389-410

10.22059/jpht.2019.260469.1005574

رضا گندمی نصرآبادی؛ محمدرضا زارع بیدکی


3. بررسی انتقادات هگل از تجربۀ دینی شلایرماخر

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-309

10.22059/jpht.2017.201184.1005338

نادر صمیمی؛ رضا گندمی نصرآبادی