نویسنده = حسین صابری ورزنه
استلزامات فلسفی عدم تناهی خداوند در اندیشۀ اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jpht.2022.333710.1005865

حسین صابری ورزنه


بنیاد فضیلت در اندیشۀ اسپینوزا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 163-187

10.22059/jpht.2019.279724.1005655

حسین صابری ورزنه؛ اصغر زارع کهنمویی


تطورات بنیادین مفهوم «ذات نامتناهی»

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 593-622

10.22059/jpht.2015.56363

حسین صابری ورزنه