نویسنده = محسن جوادی
استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-22

10.22059/jpht.2019.266801.1005601

محمد محمدرضایی؛ محسن جوادی؛ شیما شهریاری


ارزیابی استدلال‌های کلامیِ مبتنی بر صفت حکمت الهی، با تأکید بر آرای فیاض لاهیجی

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 467-488

10.22059/jpht.2019.282364.1005668

جواد وفائی مغانی؛ محسن جوادی؛ بابک عباسی؛ امیر عباس علیزمانی


«پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2019.255140.1005556

محسن جوادی؛ رضا اکبری؛ ریحانه السادات عظیمی