کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 19
2. تجربۀ زندگی از منظر ملاصدرا و دیلتای

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 479-498

10.22059/jpht.2019.280176.1005659

علی صادقی‌نژاد؛ مهدی منفرد


4. مسئلۀ شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 589-607

10.22059/jpht.2017.109574.1005182

حسن احمدی‌زاده؛ طیبه غلامی


5. مبانی کرامت انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 553-578

10.22059/jpht.2016.61116

فتانه درتاج؛ محمد محمدرضایی


6. نظام فاعلی،مهمترین شاخصه معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 639-658

10.22059/jpht.2016.61120

سید محمد میرباقری؛ قاسمعلی کوچنانی


7. بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 855-884

10.22059/jpht.2015.57437

ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده


11. ترابط عقل و ایمان از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 691-714

10.22059/jpht.2015.53520

روح الله شاکری زواردهی؛ ملیحه محمودی بیات


13. حرکت جوهری انسان و خودبرون‌افکنی دازاین در فلسفۀ ملاصدرا و هایدگر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 593-618

10.22059/jpht.2014.52849

محمدعلی روزبهانی؛ محمد عرب صالحی؛ مهدی صدفی


14. بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-57

10.22059/jpht.2013.35495

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی


15. تجرد نفس از نگاه عقل و دین در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-162

10.22059/jpht.2013.35499

عبدالعلی شُکر


16. برون رفت علامه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 53-80

10.22059/jpht.2012.30279

محمد احمدی‌زاده؛ محمد فرقانی


17. مختصات هندسه حکمت موهبتی در فلسفه صدرایی

دوره 9، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 117-144

10.22059/jpht.2012.29439

اسحاق طاهری؛ علیرضا میرزایی


18. واکاوی اصول مورد استفاده ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 5-29

10.22059/jpht.2012.24897

رضا اکبری؛ سید علی مؤمنی


19. ملاصدرا واصالت وجود

دوره 2، شماره 4، بهار 1385

محمد محمد‌رضایی