کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تأویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22

10.22059/jpht.2019.261476.1005577

حسنعلی مطیعی؛ محمد محمد رضایی؛ علی اله‌بداشتی


2. تحلیل و بررسی مبانی و لوازم نظریۀ شناختاری علامه طباطبایی (ره) در زبان دین

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 223-247

10.22059/jpht.2017.99717.1005144

مریم شریف پور؛ محمد محمدرضایی؛ علی علم الهدی؛ ناصر محمدی


5. مبانی تفسیری - کلامی علامه طباطبایی در صفات خبری

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 567-592

10.22059/jpht.2014.52848

اسماعیل دارابکلایی؛ روح الله ترابی