کلیدواژه‌ها = تجربۀ دینی
جان هیک و اعتبار معرفت‌شناختی تجربۀ دینی

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 823-844

10.22059/jpht.2018.225182.1005437

فرهاد عمورضایی؛ حسن قنبری


الهیات عصب و تجربه دینی؛ چالشها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 789-818

10.22059/jpht.2015.53528

محمدصادق احمدی؛ علی شهبازی