کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
جریان‌شناسی علم الهی و بازتاب آن در نگاه زین‌الدین کشی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-125

10.22059/jpht.2022.334738.1005870

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد


الهیات سلبی در اندیشۀ ابن‌سینا

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 585-605

10.22059/jpht.2018.241459.1005506

مهناز تبرایی؛ محمدعلی عباسیان چالشتری؛ سیدعلی علم‌الهدی؛ ناصر محمدی


معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن‌سینا

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 365-396

10.22059/jpht.2018.241042.1005504

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ ناصر مومنی


فلسفۀ فراروان‌شناسی از منظر ابن‌سینا

دوره 12، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 413-440

10.22059/jpht.2015.55262

محمد حسن یعقوبیان


نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن‌سینا

دوره 7، شماره 5، اردیبهشت 1389، صفحه 63-85

رضا اکبریان؛ علی‌رضا فاضلی