کلیدواژه‌ها = فطرت
نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 393-423

10.22059/jpht.2019.251070.1005538

علی اصغر جعفری ولنی


حق طبیعی در اندیشۀ فارابی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-48

10.22059/jpht.2019.268751.1005610

اکبر فلاح نژاد؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ علی محمد فلاح زاده


برهان تنبیهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 565-584

10.22059/jpht.2018.243930.1005517

مریم باروتی؛ رضا اکبریان


مبناشناسی معرفت دینی علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-24

10.22059/jpht.2013.36187

اسحاق طاهری؛ مهدی جلالوند


مفهوم سازی استاد مطهری از وحی: از تحویلی¬نگری تا جامع¬نگری، و ارتباط آن با فطرت و ایمان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-27

10.22059/jpht.2013.35066

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی؛ احمد بهشتی


مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 133-160

سعید رحیمیان؛ عظیم جباره؛ سودابه شکرالله‌زاده