کلیدواژه‌ها = اختیار
بررسی تطبیقی جبر و اختیار از دیدگاه لایب‌نیتس و علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 317-342

10.22059/jpht.2019.286828.1005685

سید حسن بطحایی؛ لیلی خیدانی؛ احمد حسین فلاحی؛ محمد رضا آقا جانی قناد


تأملی بر چیستی اختیار از منظر سازگارباوری

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 389-410

10.22059/jpht.2019.260469.1005574

رضا گندمی نصرآبادی؛ محمدرضا زارع بیدکی


تأملی در ادلۀ عقلی نظریۀ کسب

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 251-268

10.22059/jpht.2016.59280

محمدحسن قدردان قراملکی؛ علی قدردان قراملکی