کلیدواژه‌ها = عقل عملی
واقع‌نمایی احکام عقل عملی

دوره 16، شماره 2، تیر 1398، صفحه 185-207

10.22059/jpht.2019.262149.1005581

محمد محمدرضایی؛ محمدصادق بدخش


ترابط عقل و ایمان از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 691-714

10.22059/jpht.2015.53520

روح الله شاکری زواردهی؛ ملیحه محمودی بیات


عقل‌گرایی در مدرسۀ امامیۀ بغداد و معتزله

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-82

10.22059/jpht.2014.50448

رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی


ارتباط عقل و اخلاق از دیدگاه هیوم

دوره 1، شماره 1، دی 1383

دکتر حسینعلی شیدان شید