موضوعات = علم و دین
پیدایش جهان از دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی و استیون هاوکینگ

دوره 20، شماره 3، مهر 1402، صفحه 157-173

10.22059/jpht.2023.357136.1005957

علی کربلایی پازوکی؛ سیدعیسی موسوی مطلق