دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.266801.1005601

شیما شهریاری؛ محمد محمد رضایی؛ محسن جوادی


2. واکاوی آموزۀ سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در وده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.280139.1005658

سید سعید رضا منتظری؛ وحید پزشکی


3. ضرورت توسعه کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.265544.1005594

فیاض رستمی یکتا؛ علی اله‌بداشتی


4. مبانی فلسفی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر مکتب صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.261155.1005576

علی اصغر هادوی نیا؛ رمضان علی تبار


5. ارزیابی استدلال‌های کلامیِ مبتنی بر صفت حکمت الهی، با تاکید بر آراء فیاض لاهیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.282364.1005668

جواد وفائی مغانی؛ محسن جوادی؛ بابک عباسی؛ امیر عباس علیزمانی


6. نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jpht.2019.251070.1005538

علی اصغر جعفری ولنی


7. مبانی نظام طبقاتی هندو و جنبش های عرفانی منتقد آن (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jpht.2019.293752.1005718

پیمان صمیمی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی


8. از عقل مسیحی قرون وسطی تا عقل انسانی رنسانس (پژوهشی در نسبت میان ایمان و خرد در اندیشه غربی با ابتناء بر آرای سنت آگوستین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.252218.1005547

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی


9. عوامل انگیزش اخلاقی در الهیات عرفانی ابن عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.275860.1005642

علیرضا آرام؛ سید احمد فاضلی


10. تحلیل رابطه صفت حیات با سایر صفات الهی از منظر فخر رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22059/jpht.2020.293236.1005714

امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


11. روش ایجاد تحول فرهنگی - اجتماعی با الهام از اهداف قرآن در سیر نزول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

10.22059/jpht.2020.262292.1005579

عبدالکریم بهجت پور


12. قرائت انسانی از دین؛ ارزیابی دیدگاه محمد مجتهدشبستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

10.22059/jpht.2020.290426.1005699

علی احمدپور


13. نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22059/jpht.2020.283077.1005670

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی