دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.266801.1005601

شیما شهریاری؛ محمد محمد رضایی؛ محسن جوادی


2. بررسی تطبیقی جبر و اختیار از دیدگاه لایب نیتس و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.286828.1005685

سید حسن بطحایی؛ لیلی خیدانی؛ احمد حسین فلاحی؛ محمد رضا آقا جانی قناد


3. بررسی دیدگاه ملاشمسای گیلانی در مورد علم خداوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.286986.1005686

الیاس موسوی خسروی؛ یحیی کبیر


4. واکاوی آموزۀ سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در وده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.280139.1005658

سید سعید رضا منتظری؛ وحید پزشکی


5. ضرورت توسعه کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.265544.1005594

فیاض رستمی یکتا؛ علی اله‌بداشتی


6. مبانی فلسفی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر مکتب صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.261155.1005576

علی اصغر هادوی نیا؛ رمضان علی تبار


7. تبیین وتحلیلی انتقادی بر رابطه «مرگ اندیشی» با «معنای زندگی» در فلسفه کرکگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.288307.1005693

غلامحسین خدری


8. ارزیابی استدلال‌های کلامیِ مبتنی بر صفت حکمت الهی، با تاکید بر آراء فیاض لاهیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.282364.1005668

جواد وفائی مغانی؛ محسن جوادی؛ بابک عباسی؛ امیر عباس علیزمانی


9. نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jpht.2019.251070.1005538

علی اصغر جعفری ولنی


10. مبانی نظام طبقاتی هندو و جنبش های عرفانی منتقد آن (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jpht.2019.293752.1005718

پیمان صمیمی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی


11. انکار معقولیت باور به وجود خدا و راه حل متفاوت معرفت شناسی فضیلت محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22059/jpht.2020.285055.1005680

سعیده فخار نوغانی


12. ارتباط وجودشناسی، جوهرشناسی و الهیات در فلسفه ارسطو و بررسی تفاسیر جدید آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22059/jpht.2020.283618.1005675

مهدی اسعدی؛ حسن فتحی


13. بررسی تأثیر آثار پروکلس بر مفهوم سازی فارابی و ابن سینا از واجب الوجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22059/jpht.2020.285819.1005683

مهناز تبرایی؛ سید علی علم الهدا


14. از عقل مسیحی قرون وسطی تا عقل انسانی رنسانس (پژوهشی در نسبت میان ایمان و خرد در اندیشه غربی با ابتناء بر آرای سنت آگوستین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.252218.1005547

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی


15. عوامل انگیزش اخلاقی در الهیات عرفانی ابن عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.275860.1005642

علیرضا آرام؛ سید احمد فاضلی