دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه انسان و اهوره مزدا در شکل گیری اخلاق دینی براساس نظریه کارکردگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.329842.1005849

سید سعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


بررسی رویکرد کاپلستون به فلسفه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.333590.1005863

رضا گندمی


تبیین مایکل آلمیدا دربارۀ تقریر پاسخ داده نشدۀ مسئلۀ منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/jpht.2022.329524.1005846

حمید سودیان؛ رضا برنجکار؛ محمد سعیدی مهر؛ میثم توکلی بینا


استلزامات فلسفی عدم تناهی خداوند در اندیشۀ اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jpht.2022.333710.1005865

حسین صابری ورزنه


فراتاریخ بودن قرآن و سازکارهای انتقال پیام‌های فرازمانی و فرامکانی در ظروف تاریخی خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22059/jpht.2022.339525.1005889

محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی


تبیین تجربه‌های نزدیک به مرگ بر اساس نظریۀ عالم مثال سهروردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22059/jpht.2022.338955.1005886

لیلا فیروزی؛ اسداله آژیر؛ فاطمه بختیاری


تبیین انعطاف‌پذیری نورونی (Neuroplasticity) از نگرۀ تجویز قرآن به مناسک عبادی و بازتاب آن در اشتدادپذیری ایمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22059/jpht.2022.341205.1005897

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد؛ احمد کریمی


ارزیابی استدلال اشتیاق حاجی بر ناسازگاری الزامات اخلاقی با تعین‏گرایی علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22059/jpht.2022.346271.1005917

روح الله موحدی؛ رضا برنجکار