دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین نظریه نمادین پل تیلیخ و واکاوی کارایی آن در ساحت قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22059/jpht.2023.357852.1005961

سید محمد موسوی مقدم؛ سید اسحق حسینی کوهساری؛ حسین صدیقی


ارزیابی مقایسه‌ای میزان دلیلیت برهان نظم از دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jpht.2023.357342.1005960

الهه مقدم منش؛ حسین حجت خواه


کارکردها و لوازم الهیاتی توحید اجتماعی در فلسفه علم اقتصاد با محوریت آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22059/jpht.2023.362533.1005976

محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی


پیدایش جهان از دیدگاه علامه سید محمد حسین طباطبائی و استیون هاوکینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/jpht.2023.357136.1005957

علی کربلایی پازکی؛ سیدعیسی موسوی مطلق


بررسی دیدگاه اقبال لاهوری درباره تجربه دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22059/jpht.2023.361440.1005975

علیرضا قائمی نیا؛ محمد مهدی حکمت مهر


بررسی نقدهای ریچارد داوکینز بر دیدگاه ندانم‌گویی در مسئله وجود خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22059/jpht.2023.363972.1005980

روح اله زینلی