دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ضرورت توسعه کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.265544.1005594

فیاض رستمی یکتا؛ علی اله‌بداشتی


2. اعجاز بیانی قرآن کریم در پساپرده اسلوب ادبی عدول بین اسم و فعل (با تکیه بر نظریه نقشگرای یاکوبسن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22059/jpht.2020.301205.1005745

مهران غلامعلی زاده؛ مجتبی عمرانی پور


3. محنت در اندیشه سیمون وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22059/jpht.2020.302247.1005747

مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم زاده؛ احسان ممتحن


4. بررسی و نقد دیدگاه ویرنگا درباره مفهوم «علم مطلق»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

10.22059/jpht.2021.310106.1005781

وجیهه عادلی؛ سید احمد فاضلی


5. رابطه ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22059/jpht.2021.277914.1005647

معصومه طاهری سودجانی؛ محمد علی عبداللهی


6. استجابت دعا و تاثیرپذیری خدا؛ پاسخی بر مبنای اخلاق دینیِ فضیلت گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22059/jpht.2021.309038.1005778

رحیم دهقان


7. بررسی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22059/jpht.2021.322507.1005826

منصور نصیری؛ محمد سعید عبداللهی


8. بررسی و نقد دیدگاه قاضی سعید قمی در مورد صفات خداوند با تاکید بر صفت علم الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22059/jpht.2021.313094.1005796

الیاس موسوی خسروی؛ یحیی کبیر


9. بررسی تحلیلی انتقادی نظریه اشتراک معنوی در گزارههای الهیاتی از منظر آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.22059/jpht.2021.324313.1005832

سید محمد حسین حسینی وردنجانی؛ رضا برنجکار


10. ارزیابی نظریه هرمنوتیکی اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22059/jpht.2021.316453.1005807

محمدرضا بیات؛ محمدعلی باقری