دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.266801.1005601

شیما شهریاری؛ محمد محمد رضایی؛ محسن جوادی


2. ضرورت توسعه کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.265544.1005594

فیاض رستمی یکتا؛ علی اله‌بداشتی


3. از عقل مسیحی قرون وسطی تا عقل انسانی رنسانس (پژوهشی در نسبت میان ایمان و خرد در اندیشه غربی با ابتناء بر آرای سنت آگوستین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.252218.1005547

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی


4. عوامل انگیزش اخلاقی در الهیات عرفانی ابن عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22059/jpht.2020.275860.1005642

علیرضا آرام؛ سید احمد فاضلی


5. تحلیل رابطه صفت حیات با سایر صفات الهی از منظر فخر رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22059/jpht.2020.293236.1005714

امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


6. نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22059/jpht.2020.283077.1005670

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی


7. مسأله علم الهی و اختیار بشر: نقد و بررسی راه حل های کلاسیک با تمرکز بر دیدگاه زاگزبسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jpht.2020.239259.1005494

علی یاری زاده؛ میرسعید موسوی کریمی؛ علی قنبرنژاد


8. تناقض در نگرش به عقل در سایه ی پایبندی به شریعت با تکیه بر قصاید سنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jpht.2020.306579.1005766

فیروزه بلوچ اکبری؛ مصطفی سالاری؛ احمدرضا کیخای فرزانه


9. دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22059/jpht.2020.296524.1005726

زینب امیری؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی