نویسنده = واثق، محمود
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه مکان جغرافیایی (کیفیت‌ اولیه‌ در جغرافیا)

دوره 2، شماره 4، بهار 1385

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ احمد پور‌احمد؛ محمود واثق