نویسنده = رحیمیان، سعید
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم خدا در دعاهای کودکان غربی و شرقی (آمریکایی و ایرانی)

دوره 9، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 145-166

10.22059/jpht.2012.29440

سعید رحیمیان؛ سودابه شکرالله‌زاده


2. مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 133-160

سعید رحیمیان؛ عظیم جباره؛ سودابه شکرالله‌زاده