نویسنده = حکاک، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 217-242

10.22059/jpht.2014.51714

سید محمد حکاک؛ محمدرضا موحدی نجف آبادی


2. مغالطات عقل محض در نظر کانت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388

سید محمد حکاک