نویسنده = کلباسی اشتری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی درباره سنت دیونوسیوسی در مسیحیت

دوره 8، شماره 9، بهار 1390، صفحه 25-52

حسین کلباسی اشتری؛ فائزه برزگر


2. ماهیت دین و تجربه دینی نزد شلایرماخر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-79

حسین کلباسی اشتری