نویسنده = امیری، علی‌نقی
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه حج از نگاه علم مدیریت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 149-173

علی‌نقی امیری