نویسنده = افضلی، علی
تعداد مقالات: 2
1. نقد نظریه عدمی بودن شرور

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 31-64

10.22059/jpht.2012.24898

علی افضلی