نویسنده = کشفی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه این‌همانی ذهن و مغز

دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 19-38

عبدالرسول کشفی