نویسنده = فاضلی، علی‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن‌سینا

دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 63-85

رضا اکبریان؛ علی‌رضا فاضلی