نویسنده = حقانی‌فضل، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استدلال‌های مدافعان خطاناپذیری کتاب مقدس

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 135-158

محمد حقانی‌فضل؛ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی