نویسنده = عاشوری لنگرودی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 5-27

حسن عاشوری لنگرودی