نویسنده = شرف تادوانی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. توجیه باورهای دینی براساس کارکرد روان شناختی آنها در قرآن کریم

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 47-66

نرگس نظرنژاد؛ لیلا شرف تادوانی