نویسنده = وحیدی مهرجردی، شهاب‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. ایمان و جایگاه عمل از دیدگاه مرجئه و متفکران اولیه پروتستان

دوره 8، شماره 9، بهار 1390، صفحه 73-96

شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی