نویسنده = سلیمانی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تثلیث مسیحی در نگاه عارفان مسلمان

دوره 8، شماره 9، بهار 1390، صفحه 97-125

اسماعیل سلیمانی