نویسنده = مؤمنی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اصول مورد استفاده ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 5-29

10.22059/jpht.2012.24897

رضا اکبری؛ سید علی مؤمنی