نویسنده = علی پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه امامت در اندیشه فارابی

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 65-92

10.22059/jpht.2012.24899

حسن یوسفیان؛ محمد علی پور