نویسنده = توکلی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. اختیار انسان و علم پیشین الهی

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 111-138

10.22059/jpht.2012.24901

غلامحسین توکلی