نویسنده = مهدوی‌راد، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 161-188

طلعت حسنی بافرانی؛ محمدعلی مهدوی‌راد