نویسنده = زینلی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. رستگاری کثرت‌گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 93-116

10.22059/jpht.2012.29438

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ روح الله زینلی