نویسنده = یزدانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی برهان جهان‌شناختی ویلیام کریگ

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 29-52

10.22059/jpht.2012.30278

علی فاضلی؛ رضا اکبریان؛ مریم یزدانی