نویسنده = بنیانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه عوض از دیدگاه معتزله و امامیه

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 81-110

10.22059/jpht.2012.30280

حمید سروریان؛ محمد بنیانی