نویسنده = برنجکار، رضا
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-50

10.22059/jpht.2019.204996.1005356

رضا برنجکار؛ محدثه آهی


3. عقل‌گرایی در مدرسۀ امامیۀ بغداد و معتزله

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-82

10.22059/jpht.2014.50448

رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی


5. پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 95-131

رضا برنجکار؛ محمدمقداد امیری