نویسنده = نصری، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه استاد حائری

دوره 7، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 83-99

عبدالله نصری


2. ویلیام اکام و مبناگرایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1388

عبدالله نصری؛ جلال پی‌کانی