نویسنده = سراجی پور، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ دو دیدگاه غزالی در مبحث جاودانگی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 371-392

10.22059/jpht.2014.51720

نسرین سراجی پور