نویسنده = موسوی، سیدجابر
تعداد مقالات: 2
2. نقد و بررسی دیدگاه عدمی‌انگارانۀ شرور

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-216

10.22059/jpht.2014.51713

محمد محمدرضایی؛ سید جابر موسوی راد