نویسنده = دهقان سیمکانی، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ اخلاقیِ امر الهی؛ بررسی و نقد نگرش دانس اسکوتوس

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 719-738

10.22059/jpht.2018.245778.1005524

رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم خوشدل روحانی