نویسنده = شرفایی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. دیدگاه های کیهان شناختی در هستی شناسی جینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-95

10.22059/jpht.2017.62420

محسن شرفایی مرغکی؛ ابوالفضل محمودی


2. تأملی در اساطیر کیهان‌زایی اوپَنیشَدها

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-26

10.22059/jpht.2014.36753

ابوالفضل محمودی؛ محسن شرفایی