نویسنده = دیباجی، سید محمدعلی
تعداد مقالات: 3
2. اگوی فربه؛ تفسیر مرداک از تصویر انسان در اخلاق مدرن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 607-624

10.22059/jpht.2018.250398.1005535

سید محمدعلی دیباجی؛ آسیه حاجی محمدجعفر


3. مسئلۀ گذر از اخلاق به دین در ایده‌آلیسم آلمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 441-460

10.22059/jpht.2015.56348

سید محمدعلی دیباجی؛ نادر صمیمی