نویسنده = کلباسی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی اندیشۀ اخلاقی ارسطو و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 379-406

10.22059/jpht.2016.60277

حسین کلباسی؛ مجتبی الهیان؛ الهام محرابی


2. آریوس و آریانیسم در سنت مسیحی: زمینه‌ها، پیامدها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-686

10.22059/jpht.2015.57430

حسین کلباسی اشتری؛ سارا قزلباش