نویسنده = سهرابی‌فر، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. خدای مدرنیته و خدای دین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 297-328

10.22059/jpht.2016.59282

محمدتقی سهرابی‌فر