نویسنده = رجبی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه عقل و دین از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 123-148

10.22059/jpht.2013.36192

محمدرضا رجبی؛ پروین کاظم زاده