نویسنده = محمودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 4
1. مبانی نظام طبقاتی هندو و جنبش های عرفانی منتقد آن (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jpht.2019.293752.1005718

پیمان صمیمی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی


2. سیر تحول خداباوری در اندیشۀ هندو

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 915-935

10.22059/jpht.2019.252306.1005548

ابوالفضل محمودی


3. دیدگاه های کیهان شناختی در هستی شناسی جینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-95

10.22059/jpht.2017.62420

محسن شرفایی مرغکی؛ ابوالفضل محمودی


4. الوهیت از دیدگاه آلوارها

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 155-174

10.22059/jpht.2015.53967

سمانه تولیتی؛ ابوالفضل محمودی