نویسنده = محمودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در اساطیر کیهان‌زایی اوپَنیشَدها

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-26

10.22059/jpht.2014.36753

ابوالفضل محمودی؛ محسن شرفایی