نویسنده = قربانی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معرفت‌شناختی نظریه وحدت متعالی ادیان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 105-137

10.22059/jpht.2013.35498

اکبر قربانی؛ سعید بینای مطلق