نویسنده = شُکر، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. تجرد نفس از نگاه عقل و دین در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-162

10.22059/jpht.2013.35499

عبدالعلی شُکر