نویسنده = حیدرپور کیایی، اسدالله
تعداد مقالات: 2
1. الهیات تنزیهی افلوطین

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 717-737

10.22059/jpht.2016.61124

اسدالله حیدرپور کیایی


2. احد و ویژگی‌های آن در نظام فکری فلوطین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 325-348

10.22059/jpht.2014.51718

اسدالله حیدرپور کیایی