نویسنده = قنبری، حسن
تعداد مقالات: 3
1. جان هیک و اعتبار معرفت‌شناختی تجربۀ دینی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 823-844

10.22059/jpht.2018.225182.1005437

فرهاد عمورضایی؛ حسن قنبری